Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk oberstløjtnant, godsejer og kammerherre

Født fredag den 6. august 1915 på Klintholm, Møn
Død tirsdag den 21. juli 1987

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, blev student 1935 og fik derefter en uddannelse indenfor landbrug. Aftjente sin værnepligt ved livgarden, blev 1940 udnævnt til løjtnant af reserven og var fra efteråret 1943 med i reorganiseringen af den danske efterretningstjeneste. Carl Christian Scavenius tog 1944 til England, blev uddannet i Special Forces og fik siden betroet en del ikke helt ufarlige opgaver. Overtog efter krigen Klintholm gods, blev medlem af bestyrelsen for den lokale landboforening, var fra 1960 formand for Præstø amts landboforening, medlem af bestyrelsen for De samvirkende sjællandske og De samvirkende danske landboforeninger og en tid tillige medlem af Landbrugsrådet. Scavenius beskæftigede sig mest med husdyrbrug og landbrugets mekanisering, var medlem af statens husdyrbrugsudvalg, formand for avlsdyr eksportudvalget og for fællesudvalget for avlskvæg eksporten, så muligheder i eksport af aviskvæg til udviklingslandene og var i fem år bestyrelsesformand i Danagro Adviser A/S. Scavenius påtog sig flere tillidshverv, var formand for De sjællandske landboforeningers maskinudvalg, medlem af statens redskabsudvalg, af bestyrelsen for Landbrugets rationaliseringsfond, af landsudvalget for bygninger og maskiner, af bestyrelsen for Det kgl. danske landhusholdningsselskab og formand for Reserveofficersforeningen i Danmark. Var ejer af Møns Klint, men valgte at overlade området til staten. Scavenius var Ridder af Dannebrog.