Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer og marineminister

Født lørdag den 21. december 1793 i Viborg
Død fredag den 15. april 1853 i København

Mini-biografi: Præstesøn fra Viborg. Indtrådte 12 år gammel på Søkadetakademiet i København og udnævntes 1810 til sekondløjtnant. Deltog 6. juli 1812 i søtræfningen ved Lyngør i Norge og fik for sin indsats her - ikke engang 20 år gammel - ridderkorset af Dannebrogordenen. Kastede sig efter afslutningen af Napoleonskrigene over geodæsi og hydrografi og var en overgang assistent hos direktøren for Den danske Gradmåling, professor H.C. Schumacher i Altona, hvor Zahrtmann også fandt sin hustru. I 1826 udnævnt til direktør for Søkortarkivet, en stilling, som han var indehaver af til sin død. Gjorde en stor indsats for opmåling og afmærkning af de danske farvande, fik bygget mange fyr og tog 1843 initiativet til udgivelse af håndbogen Den danske Lods. Var i hele kong Christian den 8.'s regeringstid adjudant hos denne ved siden af øvrig tjeneste. I 1842 chef for skibet, som bragte en del af Bertel Thorvaldsens værker hjem fra Italien. Medlem af Den grundlovgivende Forsamling 1848 og samme år Danmarks første marineminister, men måtte opgive denne post 1850 på grund af sygdom. Udnævnt til viceadmiral og flådechef 1852. Kammerherre 1845 og Storkors af Dannebrogordenen 1850. Farbror til maleren Kristian Zahrtmann.