Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk oberst og forfatter

Født torsdag den 15. januar 1880 på Knabstrup, Mørkøv, Holbæk
Død lørdag den 25. maj 1968 i Tveje Merløse, Holbæk

Mini-biografi: Var søn af godsejer Sigismund Lunn og blev student fra Borgerdydskolen i København 1898. Fik derefter en karriere i hæren: blev sekondløjtnant 1901, senere samme år premierløjtnant og var i 1917 avanceret til kaptajn. Blev i 1918 udsendt til Tyskland for at overvåge forplejning og hjemsendelse af allierede krigsfanger 1918, gjorde fra 1920 tjeneste i den internationale kommission til afmærkning af den dansk-tyske grænse. Blev adjudant hos generalinspektøren for artilleriet 1923, var i 1925 på tjenesterejse til Frankrig og blev året efter sekretær hos præsidenten for den tyrkisk-syriske grænsekommission 1926. Christian Lunn blev oberstløjtnant 1930 og var nu chef for 6. artilleriafdeling, siden for artilleriets befalingsmandsskoler, udnævnt til oberst 1935 samt chef for 1. feltartilleriregiment, 1936 for 2. feltartilleriregiment. Virkede under borgerkrigen i Spanien 1937-39 som chef for den internationale kontrol ved den fransk-spanske grænse og var leder af dansk-engelsk rekrutteringskontor 1945-46. Lunn fik flere udenlandske hædersbevisninger var Ridder af den belgiske Kroneorden, Kommandør af den franske æreslegion og modtager af den svenske Sværdorden.