Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og kartograf

Født mandag den 2. marts 1835 i København
Død mandag den 14. juni 1926 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af jernstøber Henrich Meldahl, blev som 13årig landkadet, gik på søakademiet. Blev 1852 sekondløjtnant, gik på Den kongelige militære Højskole i 4 år, fik 1859 ansættelse ved topografisk afdeling. Var ved mobiliseringen 1863 ansat ved 2. divisions stab, udnævntes 1864 til kaptajn i generalstaben, var med ved Dannevirke, ved Dybbøls forsvar, i slaget 18. april, blev kort efter souschef ved 1. division, havde stor andel i forsvaret af Als og var med i kampen 29. juni. Carl Meldahl var efter krigen ansat i Krigsministeriet, kom 1874 igen til topografisk afdeling og var i perioder ansat ved den danske gradmåling. Gjorde i årene 1874-79 tjeneste ved 14. bataljon, blev oberst og chef for 8. bataljon, 1885 stabschef ved 2. generalkommando, derefter chef for 8. regiment, 1890 generalmajor og chef for 2. sjællandske brigade. 1895 generalinspektør for fodfolket, 1901 generalløjtnant og chef for 2. generalkommando, forlod hæren 1905. Meldahl var bl.a. medlem af Tjenestereglementskommissionen, formand i Kommissionen til bedømmelse af det værnepligtige mandskabs tjenstdygtighed og det udskrevne mandskabs fordeling og overkampdommer ved store øvelser på Fyn og Sjælland. Modtog Storkorset, Æreslegionen, Sveriges Sværdorden blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad. Bror til etatsråd Ferdinand Meldahl.