Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk fyringeniør

Født torsdag den 26. december 1822 i København
Død fredag den 26. januar 1883 i København

Mini-biografi: Var søn af en kaptajn, tog 1840 polyteknisk adgangseksamen blev 1844 polyteknisk kandidat i anvendt naturvidenskab, modtog midler fra den Reiersenske fond og tog på en studietur til udlandet. Blev ved hjemkomsten ansat som assistent på det kgl. sejldugsvæveri på orlogsværftet, deltog som frivillig i den første slesvigske krig, som sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve. Carl Frederik Grove blev 1850 teknisk konsulent for fyrvæsenet, stillingsbetegnelsen ændredes 1852 til fyrvæsenets inspektør og ingeniør. Grove foretog gennem årene flere studierejser, var medlem af marineministeriets kommission til udarbejdelse af forslag til en hensigtsmæssig belysning af danske farvande, til vejledning for skibsfarten og til sikkerhed for postruterne. Grove kom 1858 med forslag til signalstationer for is i Kattegat og Skagens fyr blev indrettet som første danske is-signalstation. Året efter blev Grove fyringeniør og leder af projektering og udførelse af nybygninger. Sad som medlem af indenrigsministeriets kystsikringskommission vedrørende Jyllands vestkyst, af kommissionen angående flådens lanternevæsen og var borgerrepræsentant i København. Stod for byggeriet af 24 danske fyr, 9 sirenestationer og som vandbygningsingeniør for havnene ved Hesnæs, Bandholm, Hirtsholm og Christiansø samt høfder på Jyllands vestkyst og Falsters sydkyst. Udgav 1851 Hørrens Produktion, Fabrikation og Omsætning, som belønnedes af Videnskabernes Selskab. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.