Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Tysk/Dansk forfatter, direktør og konferensråd

Født tirsdag den 3. juli 1770 i Braunschweig-Lüneburg, Tyskland
Død fredag den 16. november 1832 i København

Mini-biografi: Var søn af en professor, studerede teologi og filosofi på Universitetet i Helmstedt, rejste 1789 til København som huslærer for Constantin Bruns søn. Conrad Friedrich v. Schmidt-Phiseldeck fortsatte studierne ved Københavns Universitet, erhvervede 1792 doktorgraden i filosofi, 1794 i teologi og fik dansk indfødsret. Modtog ved hjælp af finansminister Ernst Schimmelmann et statsstipendium, studerede stats- og finansvidenskab og forelæste på universitetet. Var en tid medredaktør af Handels- og Industrie-Tidende, udgav to bind på latin om Kants kritiske filosofi, Philosophiae criticae secundum Kantium expositio systematica, derefter bl.a. værkerne Europa und Amerika, Der Europäische Bund og Die Politik nach den Grundsätzen der heiligen Allianz, med tanker om nødvendigheden af dannelsen af en europæisk union med fælles regering, domstole, møntvæsen og forsvar, for at klare konkurrencen med Amerika. Var 5 år direktør ved Rigsbanken og kom ved Nationalbankens oprettelse 1818 på ventepenge, blev 1828 ordinær deputeret i generaltoldkammer- og kommercekollegiet. Var sekretær i skolekommissionen af 1789, medlem af karantænedirektionen, administrerende direktør for enkekassen i Holsten, sad i kanal-, havne- og fyrdirektionen, var medlem af finanskommissionen og providerings-kommissionen for København, medlem af Det skandinaviske litteraturselskab og Videnskabernes selskab. Fik titel af justitsråd, etatsråd og konferensråd. Udnævntes til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.