Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker, skoleinspektør, etatsråd og borgmester

Født lørdag den 19. december 1818 i København
Død søndag den 20. april 1873 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, mistede faderen som 2årig, blev 1836 student og læste teologi på Københavns Universitet, bestod flere eksamener med udmærkelse og tog 1841 teologisk embedseksamen. Foretog en studierejse til Berlin, gik til forelæsninger på universitetet og mødte Søren Kirkegaard. Christian Gammeltoft vandt ved hjemkomsten universitetets guldmedalje for besvarelsen Om udbyttet af det nye testamentes apokryfe bøger for studiet af kristendommens historie og vandt. Blev 1844 lærer ved Søetatens Drengeskole, forfremmedes 1847 til overlærer og blev samme år inspektør ved Vestre Betalingsskole. Gammeltoft fik 1856 sæde i Københavns borgerrepræsentation, indtrådte i Københavns Magistrat som rådmand og blev 1860 udnævnt som borgmester for Magistratens 2. afdeling. Bestred stillingen med stort organisatorisk talent, fik bragt orden i kommunens regnskabsvæsen, var hovedmanden bag indførslen af den københavnske indkomstskat og moderniseringen af hospitalsvæsnet. Stod 1862-65 tillige for salget af 296 ejendomme med 2024 ¾ tdr. hartkorn, der havde hørt under Bidstrup bøndergods og sikrede derved kommunen en større indtægt. Gammeltoft var interesseret i kultur, var formand for teaterkommissionen og spillede en vigtig rolle i tilblivelsen af Det kongelige Teaters nye bygning. Fik 1861 titel af justitsråd, blev 1866 etatsråd. Udnævntes til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var far til Carl Gammeltoft.