Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, matematiker og konseilspræsident

Født onsdag den 14. oktober 1812 i Hjertebjerg, Elmelunde, Møn
Død torsdag den 2. februar 1893 i København

Mini-biografi: Var søn af en infanterikaptajn, kom 1825 på Landkadetakademiet, blev 1829 sekondløjtnant, gennemgik Den kongelige militære Højskole, tog alle eksaminer med udmærkelse og blev 1834 premierløjtnant i Generalstaben. Var på to stipendierejser til Paris for at uddanne sig i matematik og frekventere de højere militære undervisningsanstalter. Carl Andræ blev 1839 kaptajn af 2. klasse à la suite, arbejdede ved Generalstabens topografiske Afdeling og blev kaptajn 1842. Virkede fra samme år som lærer i topografi, geodæsi, matematisk analyse og rationel mekanik ved Den kongelige militære Højskole. Udnævntes 1853 til direktør for Den danske Gradmaaling, var en særdeles dygtig videnskabsmand og bragte med værket Den danske Gradmaaling, den teoretiske geodæsi et stort skridt frem. Var 1848 blevet kongevalgt medlem af Den grundlovgivende Rigsforsamling, valgtes året efter til Folketinget som formand for Venstre, blev finansminister 1854, opfandt valgsystemet "overførbar enkeltmandsstemme" og blev konsejlspræsident 1856. Andræ udtrådte af regeringen to år efter, men vedblev at være medlem af Rigsrådet og af Rigsdagens Landsting. Bestræbte sig i Frederik VII's regeringstid på at opretholde Oktoberforfatningen. Andræ blev udnævnt til gehejmeetatsråd, til gehejmekonferensråd, var æresdoktor ved Universitetet, medlem af Videnskabernes Selskab, modtog Storkorset af Dannebrog og var Kommandør af Dannebrog. Var gift med kvindesagsforkæmperen Hansine Pauline Schack.