Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge og professor

Født onsdag den 10. oktober 1832 i København
Død torsdag den 8. november 1900 i København

Mini-biografi: Var søn af en glarmester, dimitteredes privat til Københavns Universitet i 1850, virkede i studieårene som læge under koleraepidemien i 1953 og tog lægeeksamen i 1856. Var kandidat ved Almindeligt Hospital, blev i 1857 reservelæge ved sindssygeanstalten ved Aarhus og forsvarede i 1863 sin disputats Blodøresvulsten (haematoma auris) naermest behandlet med hensyn til sin aetiologi og kausale sammenhaeng med de sindssyges konstitutionelle tilstand for en doktorgrad. Carl Georg Gædeken var i året 1866-67 i udlandet for at studere kemi og retsmedicin, blev derefter reservelæge ved Kommunehospitalet, underviste fra 1868 i retsmedicin samt hygiejne ved universitet og var tillige prosektor ved Kommunehospitalet. Fik i 1874 titel af professor og virkede 1875-87 som overlæge ved den nyoprettede 6. afdeling ved Kommunehospitalet. Gædeken var medstifter af Samfundet til ædrueligheds Fremme, af Foreningen for Ligbrænding, var medstifter og siden formand for Selskabet for Sundhedsplejens Fremme. Sad i Københavns Borgerrepræsentation, var medlem af direktionen for det Classenske Litteraturselskab, Sundhedskollegiet, af kommissionerne til omordning af retslægevæsenet ved den påtænkte indførelse af nævningeret samt for anlæg af en sindssygeanstalt ved Middelfart. Var medudgiver af Emil Hornemanns Hygiejniske Meddelelser og Betragtninger samt af fortsættelsen Tidsskrift for Sundhedspleje. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var adoptivfar til dommer Poul Gædeken.