Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk landmand og pionér

Født tirsdag den 29. oktober 1867 i København
Død tirsdag den 30. maj 1922 i Hornbæk, Helsingør

Mini-biografi: Var søn af grosserer Alfred Hansen, blev 1886 student, oplærtes i landbrug, gik på Lyngby Landboskole og tog 1891 filosofikum. Overtog året efter Kollekolle i Værløse Sogn, købte 1906 Værløsegård, forbedrede bestanden ved indkøb af tyre og kvier på Fyn. Fik derved øget fedtindholdet i mælket og solgte avlsdyr til hele landet. Charles Grut Hansen blev et kendt navn som opdrætter af kvæg også uden for Danmarks grænser, Kollekolle blev et eftertragtet lærested for unge landmand og for folk med interesse for husdyrbrug. Grut Hansen var medlem af bestyrelsen for Københavns Amts Landboforening, blev siden næstformand og formand og ved sin afgang udnævnt til æresmedlem. Sad som medlem og siden som formand af bestyrelsen for Foreningen til Fremme af Landbrugets Udførsel, var desuden bl.a. medlem af Statstyreskuekommissionen, af De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift, Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Korps Westenholz. Var formand for Værløse Sogneråd i årene 1907-22 og blev 1908 udnævnt til Ridder af Dannebrog. Kollekolle med den værdifulde besætning blev testamenteret til Sjællands Stifts Kvægopdrætterforening, som oprettede Grut-Hansens Legatstiftelse og rejste et mindesmærke i Kollekolle Have. Forfatteren Gurli Thuneby skrev bogen Kongen af Kollekolle - en kvægavler i særklasse, udgivet 2006 af Værløse Museum og Historisk Forening.

Holmens Kirkegård, København 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)