Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker og museumsinspektør

Født torsdag den 1. august 1878 i København
Død lørdag den 19. januar 1952 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1896 student fra Metropolitanskolen, 1903 mag.art. fra Københavns Universitet, fik derefter ansættelse som assistent ved Nationalmuseets 2. afdeling. Blev 1918 udnævnt til inspektør, varetog stillingen til 1948, var tillige tilsynshavende ved Dansk Folkemuseum, ved provinsmuseerne og inspektør for Københavns Bymuseum. Christian Axel Jensen var en pionér inden for sikringen og bevaringen af historiske genstande fra middelalderen og til nyere tid, deltog ved istandsættelse af kirkeinventar og af bindingsværksbygninger, skaffede dele til Frilandsmuseet i Lyngby, indsamlede folkedragter og foretog bygningshistoriske undersøgelser af herregårde. Leverede bidrag til Salmonsens Konversationsleksikon og Weilbachs Kunstnerleksikon, var medredaktør af Fortid og Nutid samt Fra Arkiv og Museum. Sad som medlem af bestyrelsen for Dansk Historisk Fællesforening, Selskabet til Udgivelsen af danske Mindesmærker, Handels- og Søfartsmuseet, Dansk kulturhistorisk Museumsforening, Selskab for Staden Københavns Historie og Topografi, Liselund-Museet, Stiftelsen Bakkehuset, Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, Selskabet for dansk Kulturhistorie. Var formand for Skandinavisk Museumsforbunds danske afdeling og æresmedlem af Foreningen til norske Fortidsminders Bevaring, Skandinavisk Museumsforbund og Køge Museum. Skrev bl.a. Danmarks Snedkere og Billedsnidere i Tiden 1536-1660, Stilarternes Historie, Ruinerne under Christiansborg, Dansk Bindingsværk og i samarbejde med Louis Bobé: Liselund. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.