Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk teolog og professor

Født mandag den 23. august 1875 i Torrild, Odder
Død søndag den 1. august 1920 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev 1893 student, læste teologi og tog kandidateksamen 1898. Vandt året efter universitetets guldmedalje for en afhandling om agnosticisme og gudserkendelse, og var en tid lærer ved Blaagaard Seminarium. Rejste 1901 på studieophold i Tyskland, Frankrig og Schweiz og senere til England og Italien. Disputerede for den teologiske licentiatgrad ved hjemkomsten 1905, blev 1910 docent i nytestamentlig Exegese ved Universitetet og ansattes som lærer ved det teologiske fakultet. Chr. Glarbo interesserede sig især for systematisk teologi, var medarbejder ved Theologisk Tidsskrift og skrev hertil en række fortrinlige oversigter over samtidig litteratur og ledende strømninger inden for den systematiske teologi i udlandet, samt nogle selvstændige afhandlinger. Glarbo afløste 1916 Henrik Scharling som professor i systematisk teologi og begyndte nu udarbejdelsen af sin Kristelig Etik, der blev udgivet 1921. Havde tidligere udgivet Den kristelige Erkendelse, Ledetraad i Romerbrevet samt skriftet om engelsk teologi: Anglikansk Teologi. Glarbo var ikke bundet til en bestemt skole, vedblev dog i det væsentlige, at være præget af den nykantianske tendens og havde en kirkelig teologi uden partipræg.