Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk konge 1534-59

Født lørdag den 12. august 1503 på Gottorp Slot, Slesvig
Død søndag den 1. januar 1559 på Koldinghus

Mini-biografi: Var søn af Frederik 1. og Anna af Brandenburg. Fik en solid opvækst med en dygtig lærer og en myndig hofmester. Da faderen tiltrådte som konge i 1523, fik Christian, Tørning og Haderslev Len, hvor han indførte reformation af kirken i Norden. Da det danske rigsråd var katolsk, umuliggjorde han derved sit kandidatur som tronarving. I 1525 blev Christian gift med Dorothea af Sachsen-Lauenburg. Ved faderens død i 1533 blev kongevalget udskudt, hvilket åbnede for Grevens Fejde 1534-36 og bondeoprør i Jylland. Efter opfordring fra jysk og fynsk adel, kastede hertug Christian sit lod i dansk politik, og med slesvig-holstensk kapital i ryggen, vandt han den efterfølgende borgerkrig og kunne lade sig hylde som konge. Kirken blev statskirke på et evangelisk-luthersk grundlag og de katolske bisper blev fængslet. Bønderne måtte sværge troskab eller miste liv og gods. Adel og købstæder gik fri. Kongen og adelen arbejdede sammen, den fornyede alliance med hertugdømmerne fortsatte, det samme gjorde unionen med Norge, men landet blev frataget sit rigsråd. Christian 3.'s 22 år på tronen var fredelige, skoler og hospitaler fik flere penge, så hans eftermæle må siges at være positivt.

Roskilde Domkirke 2012
© www.gravsted.dk (foto:fl)