Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født lørdag den 5. januar 1828 i København
Død lørdag den 13. marts 1886 i Vejle

Mini-biografi: Søn af en officer, som efter afgang fra aktiv tjeneste blev toldinspektør i Varde. Sønnen ønskede at gå officersvejen, men det kneb af økonomiske grunde. Efter en personlig henvendelse til kong Christian 8. kunne Aarøe imidlertid indtræde på Landkadetakademiet i København, betalt af kongens private kasse. Udnævnt til sekondløjtnant i 1848. Gjorde sig heldigt bemærket under Treårskrigen 1848-50, udnævnt til premierløjtnant. Var ved udbruddet af krigen i 1864, kaptajn samt kompagnikommandør. Havde indgivet et forslag til Krigsministeriet om oprettelse af et særligt korps, som dels skulle indhente oplysninger om de fjendens bevægelser, dels "forurolige" fjenden og tvinge denne til at sprede sine styrker. Forslaget led i første omgang skuffedøden, men blev taget frem igen i marts 1864. Aarøes Strejfkorps, med ham selv som chef, blev oprettet med en styrke på omkring 200 mand, herunder mange svenske samt norske frivillige. Korpset havde base i Assens og fik nogle skibe til rådighed. Efter et par mislykkede forsøg gennemførte strejfkorpset flere spektakulære "raids" mod fjendens styrker på Jyllands østkyst. Aarøes navn kom på alles læber, men da fredsforhandlingerne begyndte i august, blev korpset nedlagt. Efter krigen forsøgte Aarøe sig uden held som politiker. Var ridder af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand.