Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født lørdag den 25. marts 1837 i Frederikshavn
Død tirsdag den 8. juli 1913 i København

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, blev 1856 student, kom året ind som elev på Den kongelige militære Højskole, udnævntes 1859 til ingeniørsekondløjtnant à la suite og kom 1861 til Ingeniørkorpset. Sendtes til Fredericia for at deltage i rustningsarbejderne, på grund af krigstruslen fra Tyskland, deltog med de københavnske ingeniørtropper i krigen 1864. Var med ved forsvaret af Dybbøl, såredes men blev rask nok til at deltage i forsvaret af Als de sidste dage, forfremmedes derefter til premierløjtnant. Christian Arendrup underviste 1868-70 i krigsbygningskunst på Officersskolen, rejste til udlandet for at søge oplysninger om søminevæsenet, udnævntes til kaptajn og chef for den nyoprettede sømineafdeling i Sømine-tjenesten. Var ofte i Sverige for at drøfte de dansk-norsk-svenske fællesforsøg på søminevæsenets område, men trådte 1880 uden for nummer, da søminevæsenet kom under Søværnet. Gjorde derefter tjeneste ved Søminekorpset, blev i foråret 1881 udnævnt til guvernør for De dansk-vestindiske øer og til oberst i den dansk-vestindiske hær. Ydede som guvernør en stor indsats for befolkningen og arbejdede ihærdigt på at udvikle hospitalsvæsen og sygepleje. Vendte hjem 1893, genindtrådte i Ingeniørkorpset, blev generalmajor, generalinspektør og chef for Ingeniørkorpset, forlod hæren 1905. Arendrup modtog Storkorset, udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. og 1. grad