Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Tysk statsmand, diplomat og gehejmeråd

Født lørdag den 8. december 1694 i Mecklenburg, Tyskland
Død søndag den 2. juli 1758 i København

Mini-biografi: Var søn af en amtmand, gik 1710-13 på Kiel Universitet, foretog dannelsesrejser til Holland, Frankrig samt Italien, blev ved hjemkomsten i 1716 ansat som kammertjener for Frederik IV's hustru Louise af Mecklenburg. Blev 1721 udnævnt til gesandt i Stockholm og kom året efter til Wien som kongens repræsentant. Christian August von Berckentin passede med dygtighed hvervet som dansk diplomat ved kejserhoffet i Wien i 18 år og fik oprettet det gode forhold mellem den danske konge og den østrig-ungarske kejser, der var blevet uenige om de sønderjyske besiddelser. Blev ved hjemkomsten i 1740, på Christian VI's anmodning, virkelig gehejmeråd i Konseillet med ansvar for finanserne samt handlen, blev også direktør for Fattigvæsnet og skulle have opsyn med kronprinsen, den senere Christian 7. Giftede sig i 1724, blev enkemand otte år senere og var resten af livet alene med datteren Louise, der kom til at spille en afgørende rolle i Dronning Caroline Mathildes liv. Berckentin fik opført Det Berckentinske Palæ i Bredgade, i dag kendt som Odd Fellow Palæet. Blev hædret med Det Hvide Bånd, l'union parfaite samt Elefantordenen, fik titel af konferensråd samt kammerherre, adledes af Frederik V og blev lensgreve. Efterlod alle sine ejendomme og store formue til datteren.