Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer

Født tirsdag den 31. januar 1815 i København
Død tirsdag den 5. januar 1909 i København

Mini-biografi: Var søn af en major, blev som 12årig landkadet, 1830 sekondløjtnant, gjorde fra 1833 tjeneste ved 2. jyske infanteriregiment, blev 1842 premierløjtnant og kom til 9. bataljon. Blev 1849 kaptajn, deltog i Treårskrigen og var med i adskillige kampe. Christian Bauditz udnævntes 1861 til major, overførtes til 19. bataljon, blev chef 1863, var stadig i felten, men i 1864 stillet til Overkommandoens rådighed, fik flere betroede hverv i 2. slesvigske krig og deltog som leder af 8. regiment i forsvaret af Dybbøls og Als. Blev 1865 oberstløjtnant og chef for Den Kongelige Livgarde, 1867 udnævnt til oberst. Ledsagede 1869 kronprins Frederik, den senere Frederik VIII, under en rejse til Stockholm og samme år kong Christian IX i anledning af kronprinsens bryllup. Deltog 1872 i en troppesamling i Østrig, var i Stockholm i anledning af Carl XV's bisættelse og ledsagede 1874 kronprinsen til Rusland og Preussen. Blev samme år generalmajor og chef for fynske brigade, sidenhen chef for 1. brigade. Deltog 1880 i øvelserne ved Hald, blev 1882 generalløjtnant og kommanderende general i 2. generalkommandodistrikt, forlod 1885 hæren. Bauditz fik titel af kammerherre, modtog Storkorset, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. og 1. grad, bar desuden flere udenlandske ordener.

Assistens Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)