Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk baron, stiftamtmand og gehejmekonferensråd

Født fredag den 2. juli 1819 på Hvedholm Slot, Fåborg
Død fredag den 10. februar 1899 i København

Mini-biografi: Var søn af lensgreve Preben Bille-Brahe, fik privatundervisning, blev student 1836 og cand.jur. 1842. Blev ansat på kontoret for udenlandske betalinger, efter to år her kancellist i kabinetssekretariatet, kom året efter til Fyns stiftsamts kontor og var i tre år konstitueret stiftamtmand i Odense. Blev 1852 kommitteret i domænedirektionen og 1855 amtmand over Skanderborg amt, passede dette embede gennem 12 år, havde i 1861 besøg af Frederik 7. og Grevinde Danner. Christian Bille-Brahe var en velhavende og afholdt mand og skænkede, ved sin afrejse i 1867, byen Asylgades Børnehave. Blev nu amtmand i Holbæk og fra 1873-89 stiftamtmand i Sjælland Stift og amtmand i København, blev kammerjunker 1843, kammerherre 1852 og Gehejmekonferensråd 1889. Var medlem af Handelsbankens bestyrelse, af bestyrelsesrådet for Forsikringsselskabet Danmark, blev siden formand, var stormester i velgørenhedsselskabet Kiæden og fra 1875 til sin død kurator for Vemmetofte adelige jomfrukloster. Havde ved faderens død i 1857 arvet godset Svanholm i Horns herred, frasolgte det meste af bøndergodset, genopbyggede ladegården efter en brand og anlagde store arealer skov, var som godsejer yderst vellidt af sine ansatte. Bille-Brahe var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 1. og 2. grad og havde modtaget Storkorset.