Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk kansler og adelsmand

Født mandag den 21. december 1556 på Ørbæklunde, Ørbæk, Nyborg, Fyn
Død mandag den 29. juli 1616 i Oslo, Norge (tidl. Christiania/Kristiania)

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, gik i Roskilde skole, blev som 9årig, på foranledning af sin farbror kansler Johan Friis, sendt til Rostock, immatrikuleredes 1572, studerede i Leipzig, Jena og Tübingen, immatrikuleredes 1576 i Basel. Var i Frankrig, England, Italien, immatrikuleredes ved Siena og Paduas universiteter. Tilknyttedes 1580 det danske kancelli, beskæftigede sig bl.a. med grænseforholdene i Nordskandinavien, havde godt kendskab til de politiske samt geografiske forhold og var blandt Christian 4.s vigtigste rådgivere under de dansk-svenske stridigheder om grænseforholdene i begyndelsen af1600-tallet. Christian Friis fik af Christian 4. overdraget flere repræsentative hverv, blev 1596 kansler og medlem af rigsrådet, fik Skt. Knuds kloster i Odense som embedslen og tillagt Skt. Laurentii præbende ved Roskilde Domkirke. Friis støttede Hans Poulsen Resens ortodoksi og var imod Tyge Brahes afvigende syn på dåbsritualet og eksorcismen, krævede orden samt arbejdsdisciplin på universiteterne, oprettede 1605 tugthuset og udstedte forordning om løsgængeres indsendelse til tvangsarbejde. Manglede dog ikke sympati for de svage, uddelte store beløb til de fattige og bekostede fattige studenters udenlandsrejser. Ejede bl.a. Borreby og Hagestedgård samt et palæ i København, der dækkede arealet mellem Købmagergade, Krystalgade og St. Kannikestræde ned til Borchs kollegium. Solgte 1618 grunden til kommunitetet, som her opførte Regensen.