Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk arkæolog, numismatiker og konferensråd

Født tirsdag den 7. april 1818 i København
Død lørdag den 1. juli 1911 i København

Mini-biografi: Var søn af en generalkrigskommissær, blev student 1837 fra Slagelse og begyndte at studere jura. Interesserede sig for numismatik og arkæologiske undersøgelser og opgav sine studier 1843 for at arbejde som assistent hos museumsmanden C.J. Thomsen. Blev 1848 arkivar ved antikvarisktopografisk arkiv og sekretær ved kommissionen for oldsagers opbevaring, overgik 1849 til museet for de nordiske oldsager, blev inspektør 1866. Christian Herbst havde tillige arbejdet som ulønnet medhjælper i Det kgl. Møntkabinet, blev inspektør her 1865, mens J.J.A. Worsaae blev direktør, efter dennes død 1885 overtog Herbst embedet og fik kgl. udnævnelse 1887. Måtte afstå fra de fleste af sine poster da museernes administration 1892 blev omlagt, var dog stadig direktør for Rosenborgsamlingen og for Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling. Blev 1887 formand i bestyrelsen af Frederiksborg museet, førte gennem 25 år med stor indsigt og omhu museets omfattende tilvækstprotokoller, ledede flere vigtige udgravninger, deltog 1861 i udgravningen af Jelling højene og førte protokol over undersøgelsen af kongegravene i Ringsted. Herbst skrev nogle mindre numismatiske og arkæologiske artikler, fik titel af kammerråd 1856, af justitsråd 1869 og blev konferensråd 1898. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 2. grad af Dannebrog. Bror til billedhugger Adelgunde Vogt.