Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer og statsmeteorolog

Født lørdag den 20. august 1864 i København
Død tirsdag den 21. juni 1938 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af kontreadmiral Victor Hansen, blev kadet som 17årig, udnævnt til sekondløjtnant 1885, til premierløjtnant 1888 og sejlede med skonnerten St. Thomas et år. Var i året 1895-96 med fregatten Fyen til Vestindien, blev 1902 næstkommanderende ved krydstoldvæsenet, året efter på krydseren Heimdal til Middelhavet. Christian Speerschneider blev 1904 kaptajn, 1905 chef for torpedobådsdelingen i Eskadren og 1909 chef for inspektionsskibet Beskytteren ved Færøerne. Var fra 1906 afdelingschef ved Meteorologisk institut, blev 1911 fast ansat og 1919 udnævnt til statsmeteorolog. Organiserede og ledede ismeldingstjenesten i de danske farvande så fortrinligt at det blev et eksempel til efterfølgelse i Sverige og Norge. Speerschneider udarbejdede beretningerne om polarisens optræden i de arktiske farvande, som blev udgivet en gang om året af Meteorologisk institut, studerede og skrev om isforhold i danske farvande i ældre tider, leverede mange interessante afhandlinger om havstrømme, havundersøgelser m.m. til Tidsskrift for Søvæsen. Var i flere år medarbejder ved Berlingske Tidendes søfartsafdeling, ved Hagerups illustrerede Konversationsleksikon og Salmonsens Konversationsleksikon. Speerschneider var medlem af den internationale Commission de Météorologie maritime, Sub-Commission for Reports of Polar Ice og af den danske Komité for fysisk oceanografi. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.