Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk amtmand, stiftamtmand og kammerherre

Født torsdag den 3. juli 1873 på Frederiksberg
Død torsdag den 22. maj 1947 i København

Mini-biografi: Var søn af chefen for Hærens Officersskole E.A. Lundbye, blev student 1890, læste jura og tog kandidateksamen 1896. Virkede derefter som fuldmægtig hos Frederiksberg straffedommer, blev 1901 ansat som assistent i Justitsministeriet, 1909 udnævnt til fuldmægtig og til kontorchef 1914. Christian Lundbye var Danmarks repræsentant ved den Internationale Kommission i Flensborg ved Genforeningen 1920, blev samme år amtmand over Sønderborg Amt og i 1931 stiftamtmand over Haderslev Stift og amt, passede dette hverv i 13 år. Lundbye varetog flere tillidshverv, var bl.a. censor ved biografteatrene, formand for kommissionen om statens sindsygehopitalers organisation, økonomi og arbejdsforhold. Formand for udvalget om statens forhold til Finsens medicinske lysinstitut, formand for kommissionen for uddannelse af sygeplejersker, medlem og siden formand for invalidenævnet. Formand for sammenslutningen af sygeplejeforeningerne i Sønderjylland, Justitsministeriets tilsynsførende ang. brandforsikringer for bygninger i sønderjyske landsdele og formand i bestyrelsen for fængselsselskabet i Sønderjylland. Lundbye modtog den norske St. Olavs Orden, den svenske Vasa Orden, fik titel af kammerherre og var kommandør af 1. grad af Dannebrog samt Dannebrogsmand. Var bror til professor ved Polyteknisk Læreanstalt J.T. Lundbye.