Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk departementschef, overformynder og konferensråd

Født søndag den 2. december 1804 i København
Død tirsdag den 19. august 1890 i Hellebæk

Mini-biografi: Var søn af major Willars Knudsen Lunn, blev 1822 student fra Herlufsholm og derefter underofficer i Kongens Livkorps. Steg i graderne til sekondløjtnant, premierløjtnant, kaptajn og kompagnichef, forlod hæren 1843. Christian Lunn havde 1828 taget juridisk kandidateksamen, blev 1830 volontør i Danske Kancelli, 1834 kancellist på kontoret for kirke- og almueskolesager, 1840 chef for Kancelliets brandforsikringskontor, 1841 chef på kontoret for lens- og udskrivningssager, sekretær i Kommissioner vedrørende værnepligt, lenssekretær, 1848 departementschef for Justitsministeriets 3. departement og 1854 for 2. departement. Lunn blev 1857 udpeget som leder af Københavns Overformynderi, stod for den praktiske gennemførelse af Loven af 26. maj 1868, ifølge hvilken, at alle tidligere afdelinger landet over blev lagt ind under en særlig afdeling i Københavns Overformynderi, hvor Lunn 1869 blev overformynder. Lunn havde flere tillidsposter, var tilforordnet i repræsentantskabet for Det kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Co. for Varer og Effekter (KGL Brand), formand for Kommissionen vedrørende om ordning af brandforsikringsvæsenet og var gennem 32 år direktør ved De Klarupske Stiftelser. Blev 1842 kancelliråd, 1846 justitsråd, 1850 etatsråd og ved sin afgang 1878 konferensråd. Lunn var udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand smat til Kommandør af 2. grad af Dannebrog.