Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiretsassessor, jurist og etatsråd

Født søndag den 17. juni 1792 i Vordingborg
Død mandag den 25. september 1876 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en amtsforvalter, dimitteredes 1810 fra Herlufsholm, tog fem år efter juridisk kandidateksamen og blev 1825 konstitueret som assessor i Københavns politiret, blev fastansat 1827. Christian Reiersen fik 1834, mod sin vilje overdraget censuren af uprivilegerede blade og trykte skrifter under 24 ark, der udkom i København. Blev den liberale presses "prügelknabe" og blev ustandseligt gjort til grin i massemedierne, ikke mindst i Meïr Aron Goldschmidts respektløse blad Corsaren. Reiersen fik støtte af kongerne Frederik VI og Christian VIII og af statsminister Poul Chr. Stemann, men var kommet på en umulig opgave, kunne ikke gøre alle tilfredse og måtte se sig brugt i spillet mellem konservative og liberale kræfter. Blev 1840 udnævnt til justitsråd og 1847 til etatsråd. Arbejdet med censuren blev så omfattende, at Reiersen bad om at blive fritaget for politiretssagernes behandling, sluttede formelt som assessor 1845, men fortsatte som censor til presseloven af 3.1.1851 trådte i kraft. Var en loyal, liberal og velvillig embedsmand, men fik altid skylden for beslaglæggelserne og kunne blive rigtigt vred når angrebene på censuren blev for nærgående. Der findes utallige skrifter fra enevældens sidste periode med påtegningen: "Maa trykkes - C. Reiersen".