Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk godsejer, officer, kammerherre og politiker

Født onsdag den 26. marts 1806 på Ravnholt, Herrested, Nyborg, Fyn
Død mandag den 2. september 1861 på Ravnholt, Herrested, Nyborg, Fyn

Mini-biografi: Var søn af ritmester Ove Christen Sehestedt Juul, blev i 1823 student fra Roskilde Katedralskole, kom derefter ind ved militæret og var 1824-33 sekondløjtnant i Hestgarden, blev 1833 premierløjtnant, 1842 ritmester og i 1860 major. Havde allerede i 1815 arvet stamhuset Raunholt på Fyn med gårdene Stuppendrup, Østupskovgaard, Holmegaard, Sophienlund samt Ferritslevgård, omkring 2700 tønder land og 2000 tønder skov, overtog i 1834 styrelsen og tilbagekøbte i 1836 hovedgården Hellerup, som faderen havde måttet sælge til staten. Christian Sehestedt Juul var en dygtig godsejer samt forretningsmand, der interesserede sig for Fyns økonomiske udvikling, stiftede og var formand for Fyns Stifts Brandassuranceselskab, var medstifter af Fyens Disconto Kasse og formand for repræsentantskabet, støttede den samt flere handelshuse økonomisk under pengekrisen i 1857. Sad som medlem af Odense og Svendborg Amtsråd, var medstifter af Københavns Privatbank, repræsentant for Landbygningernes Almindelige Brandforsikring samt præsident for landmandsforsamlingerne i København 1852 og Flensborg 1854. Bekæmpede som medlem af Stænderforsamlingen i Roskilde, fæsteafløsning samt landboreformer, stemte som kongevalgt medlem af Den grundlovgivende Rigsforsamling, for Grundloven og som hørte i Rigsrådet til helstatsmændene. Fik titel af kammerherre og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.