Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretsadvokat og borgerrepræsentant

Født onsdag den 15. april 1829 i København
Død lørdag den 22. december 1883 i København

Mini-biografi: Var søn af en faktor, dimitteredes 1846 fra Metropolitanskolen, tog juridisk embedseksamen 1853 og fik fuldmagt hos især advokat Carl Liebe. Blev i 1859 overretsprøveprokurator, 2 år senere virkelig overretsprokurator og 1862 Højesteretsadvokat. Christian Severin Henrichsen fik snart, ved sin dygtighed og retsindighed, en ret stor og indbringende praksis. Blev 1864 valgt til borgerrepræsentant blev 1873 og bestred stillingen til sin død. Havde stor indflydelse på de kommunale sager, men var rolig og upartisk og fik snart betroet flere offentlige tillidshverv, blev medlem af direktionen for Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn og formand for Landmandsbankens bankråd. Henrichsen vil især blive husket for sin medvirken til oprettelse af legater som entreprenør N. Andersens Arbejderlegat og de Spannjerske Legater efter skomagermester Jeremias Elias Spannjer, hvor formuen omkring år 1900 udgjorde ca. 2½ mio. kr. Henrichsen og hustruen stiftede selv et betydeligt legat, der går til "Enker, forladte Hustruer og ugifte Piger i København". Henrichsen blev 1874 udnævnt til Ridder af Dannebrog, blev 1878 Dannebrogsmand og fik 1883 ved 25 års-jubilæet for Københavns nye kommunalforvaltning tildelt Kommandørkorset af 2. grad.