Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk amtmand, diplomat og kammerkollegiepræsident

Født 1646 i Mecklenburg, Tyskland - (mangelfuld?)
Død fredag den 22. januar 1723 i Hamborg (Hamburg), Tyskland

Mini-biografi: Var søn af en landråd, studerede i udlandet, fortrinsvis Frankrig. Arvede faderens to godser, blev 1670 ansat ved regeringen i Schwerin, udnævntes 1673 til kancelliråd. Da broderen faldt i dansk tjeneste kom Christian von Plessen til Danmark, blev på foranledning af Dronning Sophie Amalie ansat som kammerjunker for prins Jørgen og ledsagede denne på rejser i Tyskland og til vielsen med Prinsesse Anne af England i London 1683. Plessen udnævntes til gehejmeråd, blev hvid ridder og varetog prinsens interesser i Danmark, blev 1692 præsident for Rentekammeret og fik sæde og stemme i Gehejmekonseillet. Ansvaret for landets finanser var ikke nem, kassen var tom og landet tynget af skatter, men Plessen var dygtig, fik orden i sagerne, statens kreditværdighed på det udenlandske pengemarked steg og flere udenlandske monarker stræbte efter at få finansmanden i deres tjeneste. Plessen udøvede forskellige diplomatiske hverv, ledsagede Louise af Mecklenburg-Güstrow til København 1695, til brylluppet med kronprins Frederik. Modtog kort efter Elefantordenen, blev 1698 amtmand over Møns Amt og var fra 1701 meddirektør ved navigationsskolen på Møn. Frederik 4. afskedigede sin finansminister 1700 og Danmarks kreditværdighed faldt drastisk. 1703 trådte Plessen ud af dansk tjeneste, bosatte sig i Hamborg, men tjente stadig prins Jørgen i London.