Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk amtmand, forfatter og oversætter

Født tirsdag den 15. oktober 1748 i Hamborg (Hamburg), Tyskland
Død torsdag den 18. januar 1821 på Vindeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland

Mini-biografi: Var søn af overhofmesteren hos dronning Sophie Magdalene, familien flyttede ved faderens død til Rungstedgård. Christian Stolberg og broderen Friedrich Leopold modtog undervisning i hjemmet og begge nød den idylliske danske natur, hvilket siden gav sig udtryk i deres poetiske digte. 1770 rejste brødrene til universitetet i Halle, to år efter fortsatte de til Göttingen, besøgte flere professorer og færdedes blandt unge adelsmænd og engelske studenter. Christian Stolberg skrev på denne tid nogle digte, der fik rosende omtale, stod dog i digterisk henseende tilbage for broderen og anerkendte dennes overlegenhed. 1775 rejste brødrene over Hamborg og Göttingen til Frankfurt, her kom Johann Wolfgang von Goethe til og de tre sluttede et varmt venskab. Rejsen fortsatte til Schweiz før tilbageturen gennem Tyskland. Christian Stolberg havde Rungstedgård, blev udnævnt til kammerherre, 1777 til amtmand i Tremsbüttel og giftede sig nu med enken Frederikke Louise Gramm. Parret fik ingen børn, ægteskabet var meget lykkeligt, grevinden var begavet, poetisk og kunne hjælpe sin mand med det litterære arbejde som oversættelser af Horats, de græske anakreontiske digtere, homeriske hymner og "Batrachomyomachien". År 1800 flyttede Christian Stolberg til Egernførde, blev udnævnt til landråd ved retten i Slesvig, 1808 til gehejmekonferensråd og 1815 til æresdoktor ved Kieler-universitetet.