Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer, arkæolog og numismatiker

Født tirsdag den 5. april 1791 i Helsingør
Død torsdag den 19. juli 1849 i København

Mini-biografi: Var søn af inspektøren ved Øresunds toldkammer, kom som dreng ind på søkadetakademiet og vandt den Gernerske præmiemedalje. Blev som 16årig sekondløjtnant og gjorde tjeneste på den franske Scheldeeskadre i 2 år, deltog derefter i kanonbådskrigene. Christian Falbe blev 1815 premierløjtnant, 1820 kaptajnløjtnant, afgik samme år fra søetatens tjeneste som kaptajn, på grund af sin udnævnelse til generalkonsul i Tunis. Blev efter tretten års tjeneste forflyttet til Grækenland og vendte tilbage til Danmark 1835. Falbe fik kongelig understøttelse til at foretage en rejse i provinsen Constantine og Tunis, deltog desuden i en videnskabelig ekspedition til undersøgelse af Karthagos ruiner i 1838. Havde fra 1820'erne bidraget med genstande til prins Christian, senere Christian 8.'s kunstsamling og katalogiserede prinsens møntsamling. Falbe blev 1842 beordret til at gøre tjeneste i det kgl. møntkabinet på Rosenborg og påbegyndte sammen med J.C. Lindberg, et værk om Afrikas antikke mønter, kun et enkelt bind: Cyrenaique udkom, da Lindberg fik embede som præst på Falster. Værket blev siden genoptaget og fuldendt af Ludvig Müller med Numismatique de l'ancienne Afrique. Falbe fik 1846 titel af kammerherre og blev året efter ansat som direktør for Christian VIII's samlinger på Amalienborg. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.