Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk købmand, etatsråd og virksomhedsgrundlægger

Født mandag den 29. marts 1756 i Grenå (anden kilde 1757)
Død lørdag den 20. maj 1815 i Aalborg

Mini-biografi: Var søn af en tolder, begyndte efter sin konfirmation at arbejde i amtstuen i Odense og avancerede med tiden til stillingen som fuldmægtig. Blev i 1786 forflyttet til Aalborg, var til foråret 1787 konstitueret som amtsforvalter, fortsatte snart efter i samme stilling i Aarhus. Christopher Quist ønskede at indgå ægteskab med enken efter en købmand fra Aalborg, søgte om at få titel som agent for bedre at kunne ernære sig og fik den bevilget. Fik ved ægteskabet et større sæbesyderi på Vestergade i Aalborg og fik med tiden en stor handels- og industrivirksomhed. Var i 1792, sammen med andre af byens borgere, med til at oprette en arbejdsanstalt i byen. Anlagde i 1794 Nørrejyllands første oliemølle, fik 1797 med et par medinteressenter, privilegium på en papirfabrik, som 1799 under navnet Godthaab, blev anlagt i Øster Hornum sogn. Quist var fra 1803 meddirektør for interessentskabet Aalborg Sukkerraffinaderi, blev 1811 leder og anlagde året efter, sammen med J.G. Galster, en klædefabrik. Var medstifter af Det Bernstorffske mindelegat og af et fond til oprettelsen af et sygehus i Aalborg, der siden overgik til De 8 købmænds legat. Quist fik titel af etatsråd og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.