Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højskoleforstander

Født fredag den 24. juli 1835 i Skibsted, Rebild
Død tirsdag den 15. december 1891 på Hindholm, Fuglebjerg, Næstved

Mini-biografi: Var søn af en snedker, kom i lære som tømrer, havde større lyst til at læse og tog eksamen fra Jonstrup Seminarium. Blev ansat ved den militære børneskole i Altona, dygtiggjorde sig i sprog, blev 1958 lærer ved Hindholm Folkehøjskole og medhjælper ved Holsteinsminde børnehjem. Deltog i krigen 1864 som løjtnant, vendte efter krigen tilbage til lærergerningen, overtog 1867 skolen og indtrådte 1870 i bestyrelsen for Holsteinsminde. Chr. Nielsen ledede med administrativ dygtighed begge institutioner fordoblede på 9 år børnetallet på Holsteinsminde til over 100, højskolen havde 177 mandlige elever, hertil kom sommerhøjskolen for unge piger, de fleste elever kom fra sydsjællandske landbohjem og udviklingen betød nybyggeri på begge institutioner. Var en efterspurgt foredragsholder, redigerede i årene 1863-80 månedsbladet Hindholm, hvor indholdet bar præg af kristelig-filantropisk tankegang, skrevet eller oversat fra engelsk af redaktøren selv, oversættelsen af W.E. Channings Om Dannelse og Selvopdragelse, udkom i hele syv oplag. Vennen Leopold Budde overtog 1879 ledelsen af børnehjemmet, 1886 fratog C.C. Alberti støtten til Hindholm fra Den sjællandske Bondestands Sparekasse. Chr. Nielsen stillede 1887 op som højrekandidat mod Fuglebjergkredsens venstremand, blev ikke valgt, men elevtilgangen dalede og Hindholm blev solgt til et konsortium af godsejere. Var Ridder af Dannebrog.