Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overforstmester, kammerherre og gehejmekonferensråd

Født onsdag den 14. september 1740 i Belitz, Mecklenburg-Schwerin, Tyskland
Død lørdag den 12. april 1823 i Hørsholm

Mini-biografi: Var søn af en dansk kaptajn og kom som 13årig til Holsten. Blev kadet i det storfyrstelige holstenske Livdragonregiment, udnævnt til løjtnant 1758, det følgende år sendt til Rusland og tjente fra 1760 som fløjadjudant hos storfyrsten, den senere zar Peter 3. af Rusland. Blev 1761 premiermajor, året efter sendt tilbage til Holsten som generaladjudant hos marskallen over de holstenske tropper. Christoph von Linstow op gav nu sin militære karriere, blev 1764 russisk kammerjunker og jægermester, 1773 kammerherre og beholdt sin stilling da landet overgik til Danmark. Fik 1777 dansk indfødsret og adelspatent, 1780 flyttet til 2. holstenske Jægermesterdistrikt, 1782 udnævnt til Ridder af Dannebrog, 1784, til dansk overforstmester med bolig i Hørsholm. Linstow var i denne stilling med til at indføre flere store forbedringer i driften af de danske statsskove, selvom lensgreve Christian Ditlev Reventlow selv tog sig så meget af skovbruget. Var far til tre sønner, en blev forstmand som faderen, en anden amtmand og Hans Ditlev Frantz von Linstow blev arkitekt i Norge og tegnede bl.a. kongeslottet i Oslo samt adskillige kirker.