Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og krigsminister

Født mandag den 2. juli 1804 i København
Død fredag den 23. juli 1852 i København

Mini-biografi: Flere forfædre havde bragt det vidt som søofficerer, men C.J. Flensborg valgte en karriere i hæren. Indtrådte i Artillerikadetinstituttet 1817 og udnævntes til sekondløjtnant i artilleriet 1822. Havde i den lange fredsperiode herefter, hovedsagelig stabs- og kontortjeneste. Da Treårskrigen brød ud i marts 1848 blev Flensborg udnævnt til major og chef for personelafdelingen i den nyudnævnte krigsminister A.F. Tschernings ministerium. Var stærkt medvirkende til, at det på ganske kort tid lykkedes at stable en felthær på benene, som kunne slå den slesvig-holstenske oprørshær ved Bov den 9. april 1848. I forbindelse med Eckernförde-affæren i marts 1849, som førte til general G.C. von Kroghs og oberst Frederik Læssøes afgang fra felthærens ledelse, blev Flensborg stabschef for den nye øverstkommanderende, general F. Bülow. Fortsatte som stabschef da general Krogh igen blev overgeneral i 1850, og var medvirkende både til det heldige forløb af udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849 og af slaget ved Isted 25. juli 1850. Blev efter sidstnævnte slag, ekstraordinært forfremmet til generalmajor. Flensborg udnævntes i oktober 1851 til krigsminister, men fik ikke sæde i regeringen Bluhme, der tiltrådte i januar 1852. Derefter chef for generalstaben til sin død. Var Kammerjunker og Kommandør af Dannebrogordenen.