Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk adelsmand og rigsadmiral

Født mandag den 10. august 1579 på Ravnstrup, Herlufmagle
Død tirsdag den 30. marts 1641 på Fraugdegård, Fraugde, Odense

Mini-biografi: Var søn af godsejer Oluf Daa, voksede op på Ravnstrup og gik i Sorø skole. Som 12årig sendt til Genf (Geneve) i Schweiz, kom hjem til Christian IV's kroning, rejste tilbage og kom først hjem i 1599. Året efter ansat ved hoffet, blev 1606 lensmand på Skivehus, deltog i Kalmarkrigen og blev udnævnt til ritmester. Claus Daa boede fra 1624 på Dragsholm Slot, blev 1625 medlem af rigsrådet, året efter krigskommissær i Tyskland, sendebud til fredsmødet i Brunsvig, forlod Tyskland på grund af sygdom og kunne ikke efterkomme kongens ønske om at opholde sig på krigsskuepladsen. Overbragte, sammen med rigskansler Christian Thomesen Sehested, kongen en skrivelse med opfordring om at indgå forlig med Hamborg. Men kongen udnævnte Daa til rigsadmiral og øverstkommanderende på den flåde, der skulle drive Hamborgs flåde ved Glückstadt tilbage, det lykkedes efter fire dages heftig ildkamp. 1631 blev Daa sendt til Haag for at mægle mellem Generalstaterne og Spanien, og forhandle om fornyelse af forbundet med England og udbetaling af subsidier. Daa fik dog kun en værdifuld guldkæde til sig selv ud af mødet. Daa havde flere godser: Borreby og Holmegaard på Sjælland, Fravgdegaard på Fyn og Bonderup i Jylland. Blev slået til ridder 1633.