Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk etnograf og museumsinspektør

Født mandag den 18. november 1816 i København
Død torsdag den 4. marts 1897 i København

Mini-biografi: Var søn af en snedkermester, kom efter endt skolegang i lære i Bianco Lunos bogtrykkeri og fik 1842 understøttelse til en rejse til Paris for at studere kemitypi (en metode til fremstilling af klichéer). Stiftede bekendtskab med museumsinspektør Christian Jürgensen Thomsen, blev i 1844 optaget i dennes hus og to år senere ansat som assistent ved det etnografiske museum. Carl Ludvig Steinhauer blev siden forfremmet til inspektør og tog først sin afsked da den selvstændige institution i 1892 blev lagt ind som en samling under det da oprettede Nationalmuseum. Steinhauer havde fra 1863 tillige virket som arkivar og fuldmægtig i overhofmarskallatets ekspeditionskontor, var ofte sammen med Thomsen på indkøbsrejser til udlandet, erhvervede sig herved et grundigt kendskab til etnografiske sager og lærte en del udenlandske samlere at kende. Var i 1851 med Thomsen i audiens hos Napoleon III, for at overbringe en gave fra Frederik VII, fik her personligt overrakt æreslegionens ridderorden. Fik 1861 til opgave at ordne og katalogisere en engelsk samlers private museum og skrev alle vejledninger til det danske etnografiske museum. Steinhauer blev udnævnt til Kammerråd 1856, Justitsråd 1867, til Ridder af Dannebrog 1875 og blev Dannebrogsmand 1892. Datteren Thyra blev gift med maleren Viggo Jastrau.