Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, nationaløkonom og finansminister

Født onsdag den 16. januar 1793 i København
Død torsdag den 18. juni 1874 i København

Mini-biografi: Var søn af en jødisk grosserer, lod sig 1830 døbe som Christian Georg Nathan David. Blev 1809 student, tog filosofisk eksamen, studerede nationaløkonomi og statsvidenskab og erhvervede en doktorgrad på en afhandling om dansk skattevæsen i 1700-tallet. Var medstifter af Maanedsskrift for Litteratur, deltog i litterære debatter og var en kyndig teaterkritiker. Blev på grund af tilknytningen til mosaisk trossamfund afvist fra Københavns Universitet, men efter sin dåb ansat som professor i statsøkonomi. Indledte samtidig sit politiske liv, udgav 1834 ugeskriftet Fædrelandet, kritiserede heri regeringen, blev tiltalt for overtrædelse af Trykkefrihedsforordningen af 1799 og suspenderedes fra sin stilling. Blev frikendt ved Højesteret, men alligevel afskediget 1836. Fortsatte det politiske liv, fik Christian VIII med på idéen om en reform af fængslerne, blev medlem af direktionen for Tugt-, rasp- og forbedringshuset og oprettede en centralstyrelse for fængselsvæsnet. Var overinspektør til 1858 og forestod opførelsen af Horsens tugthus og Vridsløse fængsel, fik utidssvarende fængsler nedlagt og indført bedre forhold. David var chef for Statistisk bureau, medlem af Nationalbankens direktion, formand for Det sjællandske Jernbaneselskabs bestyrelse, sad i Københavns borgerrepræsentation og valgtes 1849 til Folketinget. Havde titel af Etatsråd og Konferensråd, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog. Bror til Aron David.