Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk/Fransk digter, publicist, journalist og geograf

Født lørdag den 12. august 1775 i Thisted
Død torsdag den 14. december 1826 i Paris, Frankrig

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, blev student 1790, påbegyndte et jurastudium, opgav efter få år. Begyndte som 19årig, at udgive ugebladet Vækkeren, fremsatte heri nogle anskuelser om lighed og broderskab, efter 3 numre blev der anlagt sag mod forlæggeren, der fik en bøde på 200 Rigsdaler, som dog for en dels vedkommende blev betalt af læserne, der gerne ville bevare bladet. Malthe Conrad Bruun stiklede til P.A. Heiberg og Knud Lyne Rahbek i sin satire Oprørssnuserne, derved opstod der et livslangt fjendskab med Heiberg mens Rahbek forsonede sig med digteren, der fortsatte sin journalistiske virksomhed med satiriske skrifter og konstant kom i konflikt med myndighederne, måtte til sidst flygte til Hven. Fik regeringens tilgivelse ved at forfatte en ode ved Andreas Peter Bernstorffs død 1797, lovede bod og bedring og blev hyldet som nationaldigter. Bruun kunne dog ikke slippe satiren og blev udvist ved indførelsen af en skrappere censur. Slog sig ned i Paris i 1800, virkede nu især som geografisk forfatter under navnet Malte-Brun. Var 1821 en af stifterne og hovedsekretær i Det geografiske Selskab i Paris, bidrog til udbredelsen af geografiske kundskaber i Frankrig. Udgav adskillige geografiske værker, flere er efter hans død blevet samlet og udgivet.