Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk tariftekniker og direktør (DSB)

Født lørdag den 16. december 1848 i København
Død fredag den 29. januar 1915 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af redaktør C.V. Rimestad, blev 1866 student og tog juridisk embedseksamen 1874. Virkede en tid som sagførerfuldmægtig, blev 1876 fuldmægtig ved de jyskfynske statsbaners sekretariat i Aarhus, udnævntes 1881 til chef og blev 1885 chef for generaldirektoratets tarifkontor i København. Udarbejdede godstaksterne af 1890, der slettede skellet mellem de adskilte jernbaneområder ved Storebælt, det lettede trafikken og fremhjalp fjerntrafikken. Christian Olsen Rimestad anvendte metersystemet, flere år før meterloven indførtes, fik dansk jernbanevæsen ind i samarbejde med andre lande og afsluttede overensstemmelser med udlandets jernbaner om person- og godsbefordring. Udarbejdede et dristigt forslag til lov om statsbanernes takster af 1896, da regeringen ville have indflydelse på taksterne, det indeholdt lave takster, især for lange afstande så flere fik mulighed for at rejse. Persontrafikken øgedes med omkring 60 pct. og brugerne var begejstrede. Rimestad udnævntes 1897 til kommitteret ved statsbanerne med regnskabs- og tarifsager som speciale, blev medlem af Jernbanekommissionen af 1898, udnævntes 1904 til medlem af generaldirektionen som direktør for regnskabsafdelingen og var medlem af lønnings-kommissionen af 1906, sad i bestyrelsen for Arbejderforeningen af 1860 og var kasserer for Det kongelige nordiske Oldskrift-selskab. Udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 2. grad, bar tillige flere udenlandske ordner.