Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politidirektør, overpræsident, justits- og kultusminister

Født lørdag den 26. december 1789 i København
Død mandag den 11. juli 1870 i København

Mini-biografi: Var søn af en læge, blev 1806 student og tog juridisk kandidateksamen 1809. Arbejdede kort tid som volontør i kancelliet, blev 1810 auditør ved Slesvigske infanteriregiment, 1818 overauditør, 1821 assessor i politiretten i København og udnævntes 1823 til vicepolitidirektør. Cosmus Bræstrup blev 1859 chef for Københavns politi og kystpoliti, afgik 1863, udnævntes året efter til overpræsident og varetog embedet resten af livet, kun afbrudt af tiden som justits- og kultusminister i C.A. Bluhmes andet ministerium. Bræstrup blev 1857 ledende medlem af en ny kommission og var her med til at forberede en reform, der gennemførtes ved lov af 11.2.1863, som skabte grundlag for et moderne politi, herved oprettedes bl.a. Københavns opdagelsespoliti. Bræstrup sad som medlem af karantænedirektionen, var formand for kommissionen til forberedelse af Københavns første bygningslov af 17.3.1856 og formand for den herefter nedsatte bygningskommission. Var 1863 overordentlig gesandt til Grækenland, i forbindelse med Georg I's regeringstiltrædelse og overdragelsen af suveræniteten over de ioniske øer, i 1864 og 1865 på diplomatisk mission til Berlin i anledning af de preussiske tvangsforanstaltninger mod Jylland. Var 1864-70 styrende mester i Den danske store landsloge, fik titel af justitsråd, etatsråd, konferensråd og gehejmekonferensråd. Modtog Storkorset, udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør.