Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk kemiker og professor

Født onsdag den 16. august 1815 i Stege, Møn
Død tirsdag den 30. april 1889 i København

Mini-biografi: Var søn af en apoteker, blev 1832 student, tog året efter filosofikum, 1834 farmaceutisk eksamen og 1839 polyteknisk eksamen i anvendt naturvidenskab. Modtog nogle stipendier og var i Berlin, Wien og Paris for at studere kemi, mineralogi og spiritusfabrikation. Gav siden privatundervisning i teoretisk og praktisk kemi, skrev om brændt lers nytte som kunstigt gødningsmiddel og vandt 1844 det Classenske legats pris. Christen Thomsen Barfoed blev 1845 docent i kemi og fysik ved veterinærskolen, 1858 lektor i kemi og farmaci ved Veterinær- og Landbohøjskolen, underviste tillige i kemi ved den militære højskole. Modtog støtte fra Landhusholdningsselskabet til at holde foredrag for landmændene om anvendelse af kemi ved landbruget, holdt desuden forelæsninger for Selskabet for Naturlærens Udbredelse og for Danmarks Apotekerforening. Barfoed blev leder af landbohøjskolens kemiske laboratorium og indrettede det selv på fortræffelig vis. Udgav bl.a. Pistorius: Vejledning i Brændevinsbrænden, Lærebog i den analytiske Chemi, Prøvemidlerne og den uorganiske qvalitative Analyse samt De organiske Stoffers qvalitative Analyse. Var medlem af Det kgl. danske Videnskabernes selskab, det veterinære sundhedsråd, Landhusholdningsselskabets kunstkommission, Forsteksaminationskommissionen, formand for Carlsbergfondet og Carlsberg-Laboratoriets bestyrelse. Æresdoktor ved Uppsala Universitet og Københavns Universitet, æresmedlem af Danmarks apotekerforening. Fik titel af professor, udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør.