Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk admiral og marineminister

Født onsdag den 29. februar 1804 i København (kirkebog: 6. marts)
Død søndag den 29. januar 1893 i Helsingør

Mini-biografi: Søn af viceadmiral Jost van Dockum. Tilbragte nogle barndomsår i Frankrig, medens faderen var chef for en fransk flådeafdeling. Indtrådte på Søkadetakademiet i København 1813, udnævnt til sekondløjtnant 1821, blev orlogskaptajn 1847, midlertidig kontreadmiral 1857, kommandør 1868 og viceadmiral samme år. Tjenstgørende i den franske flåde 1821-29. Deltog i søslaget ved Navarino, som var en afgørende begivenhed i den græske frihedskrig. Udsendt til Dansk Vestindien som havnekaptajn i Christianssted og militær rådgiver for generalguvernør Peter von Scholten 1840. Chef for Søkadetakademiet 1846-50. Kongevalgt medlem af Den grundlovgivende Forsamling 1848, marineminister i regeringen A.W. Moltke 1850-52. Efter nogle års sejlende tjeneste medlem af Folketinget 1855, men måtte opgive den politiske karriere ved udnævnelsen til gesandt i London 1857. Hjemkaldtes 1860 og var fra 1862 flådeinspektør. Under 2. Slesvigske Krig chef for eskadren, som blokerede de tyske østersøhavne. Da en preussisk flådestyrke i marts 1864 forsøgte at bryde ud af havnen i Swinemünde, kom det til en træfning ved Rügen, som van Dockums eskadre gik sejrrig ud af. Marineminister i regeringen C.E. Frijs 1866, men fratrådte året efter på grund af uenighed med krigsminister W.R. Raasløff. Derefter atter flådeinspektør til pensionering 1874. Kammerherre 1851, Storkors af Dannebrogordenen 1860.

Holmens Kirkegård, København 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)