Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Tysk/Dansk skovrider

Født fredag den 31. december 1784 i Lauenförde, Hannover
Død torsdag den 17. oktober 1861 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en præst, mistede tidligt sin far, blev opdraget og uddannet i skovbrug hos noget familie. Mødte i Göttingen en nevø af C.D.F. Reventlow og rejste 1804 til Fyn, blev eksamineret i skovbrug og ansat som skovrider på Brahetrolleborg, varetog stillingen til 1857. Carl Oppermann udvidede skovarealet, udførte tyndingshugst, gennemførte træmålinger og beregninger, der på grund af nogle kritiske bemærkninger fra statsskovenes ledende mænd om at skovbrug ikke kunne betale sig, offentliggjortes i Nogle Bemærkninger om Forholdet imellem Skovens Tilvæxt og vor Rentefod. Oppermanns afhandling om skovens rentefod og oplysninger om landsdelens skovforhold blev til en offentlig debat om skovbrug, Orla Lehmann tog sagen op i stænderforsamlingen, Oppermanns søn Ludvig, der var medlem af Folketingets finansudvalg, fremlagde kritikken af statsskovbruget i rigsdagen. Både far og søn var medlemmer af kommissionen, som skulle udtale sig om statsskovenes drift og administration. Oppermann udarbejdede driftsplaner for flere fynske godsejere, havde mange forstelever og fik stor indflydelse på udviklingen af dansk skovbrug, især inden for tyndingshugsten, der gav anledning til mange diskussioner og var emne for adskillige afhandlinger, også på internationalt plan. Oppermann blev udnævnt til forstråd i 1854 og blev Ridder af Dannebrog 1856.