Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk jurist, kammerherre og hofjægermester

Født søndag den 14. december 1794 i København
Død tirsdag den 12. november 1850 på Tølløsegård, Tølløse

Mini-biografi: Var søn af etatsråd Peter Christian Zeuthen, blev student og læste derefter jura, tog kandidateksamen 1815 og gjorde derpå tjeneste i diplomatiet. Startede som attaché i Wien, blev 1823 legationssekretær i Stockholm, fungerede et år som chargé d'affaires. Overtog 1828 sin fars godser: Tølløsegård, Søgård og Sonnerup og helligede sig nu godsdriften, der 1843 blev oprettet som baroni og Christian Zeuthen kunne kalde sig friherre. Var i 1841 blevet udnævnt til deputeret for sædegårdsejerne i østifterne og mødte flere gange op i Roskilde stænderforsamling. Blev 1848 indvalgt i den grundlovgivende rigsforsamling som kongevalgt, repræsenterede det yderste højre, førte dagbog, der tydeligt viste synspunkter og holdninger i den absolut konservative lejr. Zeuthen fik dog ofte sine argumenter fejet af bordet af forsamlingens majoritet og stemte mod grundlovens vedtagelse. Bestræbte sig altid på at varetage godsejernes interesser, var medstifter af Godsejerforeningen 1843, aktiv for at samordne de anti-bondevenlige kræfter ved valget til den grundlovgivende rigsforsamling 1848 og i Den patriotiske forening 1849, der modarbejdede Bondevenneselskabet ved valgene. Zeuthen var medlem af Holbæk amtsråd, i to perioder medlem af Nationalbankens repræsentantskab og 1850 medstifter af Kreditkassen til selvejendoms fremme. Blev Ridder af Dannebrog 1826, hofjægermester 1830 og kammerherre 1845.