Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk speciallæge og professor

Født fredag den 27. februar 1914 i København
Død søndag den 20. oktober 2002

Mini-biografi: Var søn af en læge, blev 1932 student, læste medicin og tog 1939 lægevidenskabelig embedseksamen på Københavns Universitet. Gjorde kandidattjeneste på kirurgiske afdelinger og fik interesse for gynækologi samt obstetrik. Forsvarede i 1948 disputatsen Accessory bones of the human fool. A radiologicai, histo-embryological, comparative-analomical, and genetic study for en doktorgrad og helligede sig herefter studiet af kvindesygdomme samt fødselsvidenskab. Fik specialistanerkendelse i gynækologi og obstetrik, blev 1952 ansat ved fødeafdeling B på Rigshospitalet, blev 1954 underaccoucheur samt 1. reservelæge på hospitalets fødeafdeling A og gynækologisk afdeling, udnævntes 1956 til afdelingslæge. Underviste i begge fag på universitetet og blev 1962 professor. Dyre Trolle leverede en imponerende indsats inden for kvinde- og nyfødte børns sygdomme, var bl.a. den første, der opdagede at graviditeter med fostre, som har Downs syndrom, fremviser lave værdier af hormonet østriol. Trolle var formand for Rigshospitalets dataudvalg, medlem af Skolerådet for Hospitalets Sygeplejeskole og Byggeudvalg, medredaktør af Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, medlem af The international Editorial Board of Exerpta Medica samt æresmedlem af flere udenlandske videnskabelige selskaber. Var 1968-69 dekan ved det lægevidenskabelige fakultet ved universitetet. Tildeltes flere hæderspriser og blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog samt kommandør af Ordre de Saint-Lazare de Jerusalem.