Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk stiftamtmand

Født onsdag den 8. september 1909 i København
Død tirsdag den 8. februar 1977 i Ribe

Mini-biografi: Var søn af en overingeniør, blev 1927 student fra Schneekloths skole, læste jura og tog kandidateksamen 1934, blev derefter fuldmægtig ved Holbæk amt. Fik 1935 ansættelse i indenrigsministeriet, blev sekretær 1938, fuldmægtig 1944, kontorchef 1950 og departementschef 1957. Ebbe Morten Edelberg udnævntes 1959 til stiftamtmand over Ribe stift og amtmand over Ribe amt. Sad som medlem af hovedstadsvoldgiftsretten, indlemmelsesnævnet, kommunallovskommissionen, vejnævnet, tilsynsrådet for Bikuben, ministeriet for offentlige arbejders stormflodsudvalg, Vestjyllands udviklingsråd, af bestyrelsen for Tjæreborg-fonden, for universitetsforeningen for det sydlige og vestlige Jylland, af udvalget for det sydjyske universitetscenter, af bestyrelsen for Danske Privatbaners pension- og enkekasse, af Danske Privatbaners fællesrepræsentation samt af repræsentantskabet for Selskabet for bygnings- og landskabskultur. Var sekretær for De samvirkende Sognerådsforeninger i Danmark, redaktør af Sogneraads-Tidende, formand for mødrehjælpsinstitutionen for Ribe amt, for Ribe amts regionsudvalg og universitetsudvalg, for tilsynsrådet for Spare- og Lånekassen for Ribe By og Omegn, for repræsentantskabet for seminariekollegiet i Ribe, for Historisk Samfund for Ribe amt, Victor Petersens Willumsen Samling, Ribe amts museumsråd, for bestyrelsen for Varde-Nr. Nebel Jernbaneaktieselskab, Varde-Grindsted Jernbaneaktieselskab, for byudviklingsudvalget for den vestlige del af Ribe amt og for fredningsplanudvalget for Ribe amt. Blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog.