Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, teolog og professor

Født fredag den 13. marts 1914 i Ikast
Død lørdag den 12. september 1998

Mini-biografi: Var søn af en skræddermester, blev i 1933 student fra Ribe Katedralskole, læste teologi og tog embedseksamen 1939. Virkede flere år som præst i København, i Lunde på Nordfyn og Søborg i Nordsjælland. Fortsatte studierne, skrev flere tidsskriftartikler samt et par bøger, bl.a. Eksistentialisme og kristendom, forsvarede 1959 sin disputats om Luther som skriftfortolker: En studie i Luthers skriftsyn hermeneutik og eksegese, udgav 1961 en Bibelhåndbog, der også udkom på både norsk og svensk. Ebbe Thestrup Pedersen udnævntes 1962 til professor i kristendomskundskab ved Danmarks lærerhøjskole. På den tid var folkeskolens kristendomsundervisning, lovmæssigt bundet til folkekirkens evangelisk-lutherske lære, en bestemmelse som professoren fandt utidssvarende. Thestrup Pedersen havde derfor fuld forståelse for en nyordning, da fagets konfessionelle binding ophørte med Folkeskoleloven af 1975 og bidrog væsentligt til at føre faget og dets lærere gennem den vanskelige omstillingsproces. Grundlagde den nye fagligpædagogiske kandidatuddannelse, redigerede udvalg af Luthers prædikener og skrifter vedrørende bibelfortolkning, skrev lærebøger om Jesu forkyndelse og apostlen Paulus, om Luthers salmedigtning, Paulus' testamente m.m. Interesserede sig for religionspædagogik og herunder især for fagdidaktikken, hvilket der ikke før havde været tradition for at dyrke på videnskabeligt niveau her i landet. Thestrup Pedersen udgav 1976 værket om Dåb og dåbsundervisning i folkekirken.