Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker og bibliotekar

Født mandag den 2. juli 1781 i København
Død mandag den 5. juni 1871 i København

Mini-biografi: Var søn af en kaptajn, blev 1796 student, fik ved Rasmus Nyerups forsorg, plads som inspektør på Det kongelige biblioteks læsesal, vandt år 1800 universitetets guldmedalje og arnamagnæansk stipendiar. Tog 1802 juridisk embedseksamen og udnævntes 1805 til 2. sekretær ved biblioteket, avancerede til 1. sekretær og ved D.G. Moldenhawers død: bibliotekar, var fra 1829 overbibliotekar. Erich Christian Werlauff var 1808 blevet dr.phil. på en afhandling om Are Frode, ansattes 1810 som adjunkt ved universitetet for at læse over nordisk historie og oldsager, blev 1812 professor extraordinarius, 1828 ordinarius. Var på opfordring af Frederik VI, efter tur, modvilligt universitetets rektor, indviede den nye universitetsbygning og den første danske tale ved nogen akademisk lejlighed. Var medlem af kommissionen for oldsagers opbevaring, blev de lærde institutioners og selskabers historieskriver og hovedværket: Historiske Efterretninger om det store kongelige Bibliothek i Kiøbenhavn, er et yderst bemærkelsesværdigt arbejde. Af andre værker kan nævnes: Historiske Antegnelser til Ludvig Holbergs Lystspil, Historiske og literariske Oplysninger til Niels Klim og Oplysninger til Holbergs Peder Paars. Werlauff var medlem af Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie og sprog, af Videnskabernes selskab, af Kungl. vitterhets historie och antikvitets akademien. Modtog Storkorset, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog.