Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk assurancemægler

Født fredag den 8. august 1806 i København
Død tirsdag den 7. februar 1882 i København

Mini-biografi: Var søn af etatsråd L.N. Hvidt, blev i 1825 student fra Borgerdydskolen, læste jura og tog i 1830 kandidateksamen. Blev året efter ansat i søforsikrings-selskabet De private Assurandører, tog i 1832 assurancemæglereksamen, dannede sammen med J.F. Wessely, mæglerfirmaet Wessely & Hvidt, der fra 1833 var forretningsførere for De private Assurandører. Wessely udtrådte året efter, Eduard Hvidt blev eneejer og indførte det franske Bureau Veritas' metoder til vurdering samt klassifikation af skibe, tog tillige initiativ til flere forbedringer ved metoder til skibes besigtigelse og vurdering. Hvidt blev tildelt adskillige offentlige hverv, sad som medlem af bestyrelserne i Privatbanken, Sparekassen for Kbh. og Omegn samt Nye danske Brandforsikringsselskab, var medlem af overbestyrelsen for opdragelsesanstalten på Flakkebjerg, sad i Sø- og Handelsretten og virkede i årene 1865-67 som konsul for Mexico. Var i 1872, sammen med C.F. Tietgen, højesteretsadvokat G.E. Brock, godsejer H.P. Ingerslev, lensbaron Tage Reedtz-Thott og kammerherre Ove Sehestedt Juul, med til at stifte De Danske Sukkerfabrikker A/S. Kom som ung i Bakkehuset hos Kamma Rahbek og var en tid forlovet med Adam Oehlenschlägers datter Charlotte. Hvidt drev en omfattende velgørenhed, stiftede flere legater og fik opført Vedbæk Kirkes kapel. Modtog Kommandørkorset, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog samt Dannebrogsmand.