Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, historiker og professor

Født lørdag den 26. januar 1833 i København
Død tirsdag den 18. maj 1915 i København

Mini-biografi: Var søn af en konferensråd, tidligt interesseret i historie og studerede filologiskhistorie, især klassisk oldtidskulturhistorie. Tog filologisk embedseksamen 1855, rejste derefter med universitetsstipendium til Italien for at studere Roms historie og topografi. Arbejdede efter hjemkomsten som lærer på bl.a. Metropolitanskolen, men tillige fortsatte studierne over Europas historie i oldtid og middelalder. Forsvarede 1860 sin doktordisputats, fremlagde 1864 endnu en stor afhandling. Edvard Holm blev 1865 ekstraordinær docent i historie ved Københavns Universitet, 1867 udnævnt til professor med pligt til at forelæse over nyere tids politiske historie for statsvidenskabelige studerende, var i årene 1883-91 universitets rektor. Holm var en populær foredragsholder i mange forskellige kredse og havde adskillige akademiske hverv: var medlem af Konsistorium, af Den danske historiske Forenings bestyrelse, formand for Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, medlem af Videnskabernes Selskab, af direktionen for Carlsbergfondet, af bestyrelsen for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, meddirektør for Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, formand for den danske afdeling af den Letterstedtske Forening, medlem af Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien i Stockholm, af Videnskabernes Selskab i Uppsala, Videnskabsselskabet i Christiania, korresponderende medlem af Videnskabernes Akademi i Berlin samt redaktør for Historisk Tidsskrift. Holm modtog Storkorset, udnævntes til Kommandør af 2. grad og til Dannebrogsmand.