Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og politiker

Født torsdag den 7. maj 1846 i Korsør
Død onsdag den 3. januar 1934 på Atlanterhavet

Mini-biografi: Var søn af en stationsforvalter, tog 1863 præliminæreksamen fra Slesvig Domskole, arbejdede en del år som telegrafist, blev 1864 officersaspirant, udnævntes til korporal 1869. Blev året efter sekondløjtnant, 1874 premierløjtnant i Ingeniørkorpset og 1883 kaptajn, var ved sin afgang fra hæren 1893 oberstløjtnant. Edvard Rambusch arbejdede herefter en tid som revisor i et handelshus, valgtes 1903 til Landstinget for 1. kreds, blev medlem af Centralkomitéen, formand for kredsbestyrelsen for Højres Arbejder- og Vælgerforenings 5. kreds, for Københavns konservative Vælgerforenings 5. kreds og medlem af komitéen for Garderhøjfortet. Rambusch var en alsidig person, konstruerede et felttelefonapparat, en blinklanterne til signalisering om natten, indførte nogle mindre forbedringer af hærens telegraf- og signalmateriel, organiserede kystsignal, udkigstjeneste, luftballontjeneste i hæren og stod for opførelsen af Fortunfortet, Bagsværdfortet, Hvidøre Batteri m.m. Var medejer af og tilplantede hede plantagen Lerkenfeldts bjerge samt et par andre plantager. Holdt foredrag og skrev afhandlinger i blade, tidsskrifter og konversationsleksika om militære, historiske og tekniske emner, udgav bøgerne Vort Værn (Forsvarets Historie 1864-84), Spørgsmaal og Svar vedrørende Forsvarssagen, Folkevæbning og Militarisme samt Luftballoner og Luftsejlads. Var Correspondent honoraire for Academie d'Aérastation Méteorologique, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Modtog Den japanske opgående sols orden af 5.klasse. Var bror til Hartvig Rambusch.